IUPAP- International Union of Pure and Applied Physics

Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú fyziku

 „stimulovať a uľahčovať medzinárodnú spoluprácu vo fyzike a celosvetový rozvoj vedy“